Bestyrelse

Formand:                    Grethe Nielsen

Næstformand:           Carol Eriksen

Kassserer:                  Conny I. Melgaard (indbetalinger på kontonr. 6864 0001070161)

Sekretær:                   Inge Lise Olsen

Bestyrelsesmedlem: Merete Vinding Asmussen

Suppleant:                 Asta Petersen

Del siden