Opmuntrende afslutning på forårssæson 2022

  Efter en lang og drøj Corona-periode har det været en fornøjelse for Munkebokoret at kunne gennemføre to vellykkede arrangementer her i foråret.

 I slutningen af april havde koret og Paletten, som i det daglige huser det lokale, vi nu øver i, aftalt en hygge-eftermiddag, hvor begge parter skulle medvirke til underholdningen.

Det blev en dejlig oplevelse for os alle, og der er gode muligheder for at gøre det til et tilbagevendende arrangement.

 Mandag d. 9/5 var der forårskoncert i Kølstrup Kirke, som havde vist sig meget imødekommende nu, da Munkebo Kirke er under renovering.

 Koncertens repertoire bestod af både danske og engelske tekster, som tydeligt faldt i smag hos det ca. 60 personer store publikum.

 Mange gav udtryk for stor tilfredshed med aftenens forløb – smilene var store hos både kormedlemmer og publikum.

 Et par særligt kor-interesserede bad endda om et par af satserne til brug i andre kor – det er da et skulderklap, der vil noget!

 GN

 

Del siden